In opdracht van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft SEO Economisch Onderzoek kerncijfers verzameld over de Caribische delen van het Koninkrijk. De kerncijfers laten de economische, financiële en sociale ontwikkelingen zien van 2010 tot nu op Curaçao, Aruba, St. Maarten en in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Curaçao heeft sinds 2010 te maken met economische krimp, verslechterde overheidsfinanciën en oplopende werkloosheid. Hierachter schuilen teruglopende particuliere investeringen en achterblijvende consumptie. Het toerisme groeide wel op Curaçao en het saldo van de lopende rekening verbeterde.

Aruba liet tussen 2010 en 2017 een zeer bescheiden en volatiele groei van de economie zien die vooral gedragen werd door overheidsbestedingen. De werkloosheid daalde in deze periode. Hoge financieringstekorten zorgden voor een schuldquote die opliep naar een kleine 90% van het BBP.

Op St. Maarten groeide de economie wel. De economische groei werd vrijwel volledig gedragen door de groei van de bevolking. St. Maarten was in staat de schuldquote niet te laten toenemen. De economische effecten in 2017 van orkaan Irma zijn drastisch: 5% krimp van de economie; 25% terugval van het toerisme en een financieringstekort van 4% van het BBP.

De economieën van Bonaire en Saba groeiden voornamelijk dankzij een groei van de bevolking. Op St. Eustatius daalde bevolkingsomvang en kromp de economie. Op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland steeg de koopkracht.