Voor het derde jaar op rij heeft het bestuur van de NVGA aan SEO Economisch Onderzoek de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de waarde is van de collectieve inspanningen van NVGA-leden binnen het volmachtkanaal. Het gaat hierbij om de premie, geboekte schade, gerealiseerde provisie, tekencommissie en schadereserve over 2006.

Net als vorig jaar is het NVGA-bureau er in geslaagd een hoge deelnamegraad te bereiken: 181 van de 191 NVGA-leden. De gemeten gegevens zijn naar rato opgehoogd, resulterend in een betrouwbaar beeld van het NVGA-totaalniveau. De resultaten van dit onderzoek verschaffen de NVGA een voortgaand inzicht in de gezamenlijke plaats van de NVGA-leden binnen het volmachtkanaal en binnen de totale distributieketen.

In voorgaande jaren zijn de gegevens van de branchesMotorrijtuigen, Brand, Transport en Overige varia beschouwd. Dit jaar zijn voor het eerst ook gegevens over de branches Ziektekosten en Medische varia in de analyse opgenomen. Om vergelijking met voorgaande jaren mogelijk te maken wordt voor de groeicijfers gebruik gemaakt van totaalcijfers exclusief deze nieuw opgenomen branches. Ten opzichte van de voorgaande jaren, gaat dit rapport iets dieper in op de marktaandelen van de NVGA-kantoren en de ontwikkeling hierin. Ook wordt er gerapporteerd over het aantal polissen in de diverse branches.