Tegen de achtergrond van het bilaterale luchtvaartverdrag tussen Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten heeft SEO Economisch Onderzoek de verkeers- en vervoersontwikkeling op de luchtvaartmarkt tussen beide landen gemonitord vanaf 2009. In 2010 trad Emirates toe tot de route Amsterdam-Dubai. In 2012 trad Etihad toe tot de route Amsterdam-Abu Dhabi.

Uit de monitor blijkt dat sinds het instellen van de tweede frequentie door Emirates op de route Amsterdam-Dubai in december 2013, deze luchtvaartmaatschappij de grootste aanbieder is van stoelcapaciteit op de route. Het aanbod van KLM is iets teruggelopen. Tevens wijst de monitor op een toename van de hoeveelheid transfervervoer op de route. Het grotere aanbod van stoelen in relatie tot een stabiele lokale vraag heeft mogelijk geleid tot een groei in het transfervervoer. Ook op de route tussen Amsterdam en Abu Dhabi welke bediend wordt door KLM en Etihad is zichtbaar dat de groei in stoelcapaciteit zich vooral vertaalt in een toename van het transfervervoer, terwijl de lokale markt beperkt groeit.

Op basis van een monitor van de aangeboden ticketprijzen gedurende 2014 vindt SEO op de markt tussen Amsterdam en Dubai stabiele economy class ticketprijzen voor alle maatschappijen met directe vluchten. Wel is een daling van de business class tarieven zichtbaar bij Emirates richting het KLM-tarief na de instelling van de tweede dagelijkse frequentie. Ook op de route Amsterdam-Abu Dhabi is sprake van een vrij stabiele prijssituatie. Een vergelijking van de aangeboden economy class ticketprijzen per kilometer laat zien dat de prijzen op soortgelijke niveaus liggen als vergelijkbare intercontinentale KLM-routes. SEO ziet op basis van de monitorresultaten geen concrete aanwijzing dat de prijzen opmerkelijk laag liggen, al is verdere analyse hiernaar nodig.

De winstgevendheid van KLM’s Dubai route is tussen 2009 en 2015 sterk afgenomen. In 2009 –toen KLM nog de enige aanbieder was van directe vluchten naar Dubai- was de route bovengemiddeld winstgevend. In 2015 was de winstgevendheid lager dan gemiddeld. Op basis van de gegevens toont de monitor echter geen causale relatie aan tussen toetreding of uitbreiding van Emirates en Etihad op de markt tussen Nederland en de VAE en de winstgevendheid. Daarbij spelen ook andere factoren een rol.

Op een selectie van 10 grote ‘beyond’ bestemmingen (welke met overstap op Dubai of Abu Dhabi te bereiken zijn vanaf Schiphol en die ook rechtstreeks door KLM worden bediend), laat de monitor zien dat de hoeveelheid passagiers die via de VAE reizen tussen 2009 en 2014 sterk is toegenomen. Het aantal KLM-passagiers daalt op de meeste van deze markten over dezelfde periode. Hier verliest KLM marktaandeel.