Wanneer een private partij zou besluiten een glasvezelnetwerk naar iedere woning aan te leggen, zou daarmee een nieuwe monopoliepositie in de telecommarkt kunnen worden opgebouwd. Regulering hangt de investeerder in een dergelijk geval boven het hoofd. De aantrekkelijkheid van het businessplan wordt sterk beïnvloed door het type regulering, maar die reguleringswijze is nu nog niet bekend.

Dit essay onderzoekt aan de hand van een gestileerde businesscase voor een nieuw glasvezelnet in een kleine Nederlandse gemeente het effect van diverse reguleringsscenario’s op de investeringsbereidheid. Een cruciaal onderdeel in de analyse is de expliciete aanname dat daarbij de vermogenskostenvoet (WACC) afhankelijk is van de onzekerheden vooraf: meer onZekerheid over het rendement leidt tot een hogere WACC. Vanuit deze notie wordt onderzocht welk reguleringsscenario het beste past bij de conflicterende doelstellingen van een toezichthouder om tegelijk monopoliewinsten te vermijden, efficiëntie te bevorderen en investeringen aan te moedigen.