Dit bedrijfsvergelijkend onderzoek is branchebreed gehouden binnen de groensector. Het beoogt een belangrijke bron van managementinformatie te zijn voor de groenbedrijven en een betrouwbaar en consistent beeld te geven van de sector als geheel. De rapportage over het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Dit rapport, Snoeien doet groeien?, geeft een overzicht van de voornaamste onderzoeksresultaten op geaggregeerd niveau. De deelnemers ontvangen daarnaast een op het eigen bedrijf toegesneden individuele rapportageset, gericht op individuele bedrijfsvergelijking en prestatiebeoordeling. Deze set is voor iedere deelnemer anders, waarbij de eigen cijfers naast de gemiddelde cijfers van vergelijkbare collegabedrijven worden gezet.

Het rapport laat zien dat veel bedrijven binnen de groensector en met name de kleinschalige, een laag of zelfs negatief exploitatieresultaat behalen. De titel Snoeien doet groeien refereert in dit kader naar het ruimte maken voor duurzame groei in de omzet. Deze omzetgroei is nodig, omdat veel kleine bedrijven te weinig omzet realiseren om een behoorlijk ondernemersloon te verdienen. Dit betekent in feite dat de ondernemer minder verdient dan een werknemer in loondienst met een soortgelijke functie.