Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling voor de MEE-organisaties uit. Aan deze organisaties wordt subsidie verstrekt om mensen met een beperking te ondersteunen. Voor individuele cliëntondersteuning is deze subsidie gebaseerd op het aantal geleverde diensten vermenigvuldigd met een normbedrag per dienst. Dit normbedrag wordt berekend op basis van de tijdsinzet per dienst (normtijd) en het gehanteerde uurtarief voor een MEE-consulent. Het uurtarief zelf is weer gebaseerd op de gemiddelde kosten van één fte en een vastgesteld aantal werkbare (productieve) uren per MEE-consulent.

In opdracht van het CVZ heeft SEO de normtijden geactualiseerd door de gemiddelde tijdsinzet per dienst voor de MEE-organisaties te berekenen. Daarnaast heeft SEO de productiviteit van de MEE-organisaties beoordeeld aan de hand van de gehanteerde norm werkbare uren.