Het toedienen van een kalmerend of pijnstillend middel, ofwel sedatie bij een behandeling buiten de operatiekamer, blijkt in de praktijk niet altijd op een veilige manier te worden uitgevoerd. Dat is aanleiding geweest om een nieuwe richtlijn te ontwikkelen. Invoering van deze richtlijn ‘sedatie buiten de operatiekamer’ kost voor een aantal behandelingen meer dan het oplevert. Dat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft verricht. Dit is de eerste keer dat er een kosten-batenanalyse is verricht van de invoering van een richtlijn.