Dit onderzoeksrapport behandelt het vraagstuk hoe publieke belangen kunnen worden geborgd als kansspelaanbieders bedrijfsprocessen uitbesteden. De publieke belangen zijn het voorkómen van kansspelverslaving, het informeren en beschermen van de consument en het tegengaan van fraude en criminaliteit, zoals witwassen.

Een eerste stap in het onderzoek is het opzetten van een analytisch kader, dat is toegepast op de vraag wanneer het uitbesteden van bedrijfsprocessen tot een toename in risico’s leidt. Vervolgens is gekeken naar het huidige locatiegebonden kansspelaanbod en het toekomstige online kansspelaanbod. Waar liggen gegeven de regulering mogelijke risico’s van uitbesteding door vergunninghouders?

Een uitbesteding door een vergunninghouder kan leiden tot een toename in het risico op schending van publieke belangen als de vergunninghouder risico’s niet goed inschat of als de vergunninghouder de consequenties van risico’s voor anderen niet meeneemt in de beslissing om uit te besteden. De vergunninghouder blijft overigens hoe dan ook verantwoordelijk.

Bij het locatiegebonden kansspelaanbod liggen er mogelijk risico’s bij de uitbesteding van lotenverkoop (als de vergunninghouder geen goede controles uitvoert op bijvoorbeeld onverkochte loten) en bij de trekking van loten en het systeembeheer hiervan (risico’s die een vergunninghouder zou moeten kunnen beperken middels een goede boekhouding en controles, maar die desondanks kunnen toenemen bij uitbesteding). Bij het toekomstige online kansspelaanbod hangen de risico’s deels af van de eisen van en controles op inputs als spelsoftware, servers, platforms en websites. De belangrijkste onderdelen van bedrijfsprocessen met het oog op waarborging van publieke belangen zijn de spelsoftware inclusief de toevalsgenerator, de servers waarop de kansspelwebsites draaien, de platforms oftewel white labels en het betalingsverkeer.

Een vergunninghouder zal moeten kunnen laten zien hoe mogelijke risico’s op het schenden van publieke belangen worden beperkt, hoe bij uitbestedingen de juiste prikkels worden gegeven aan de partij aan wie wordt uitbesteed en hoe de vergunninghouder zicht houdt op het mogelijk toenemen van risico’s. Het moeten opstellen van uitbestedingsovereenkomsten en het verstrekken van deze overeenkomsten aan de Kansspelautoriteit zou een zinvol onderdeel van toezicht op uitbestede