pagina

Pilot activering WGA


Publicatienummer: 2016-09
Auteurs: L. Kroon, R. Scholte & M. Lammers
In opdracht van: UWV
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-814-1

UWV is in 2014 begonnen met de pilot activering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. In de pilot wordt de dienstverlening van UWV voor WGA’ers gericht op activering, met als doelen hen aan
werk te helpen en de uitkeringslasten te beperken. De pilot loopt naar verwachting tot medio 2016 en is ingevoerd in de regiovestigingen Den Haag, Breda, Heerlen, Enschede en Leeuwarden. De vijf
pilotvestigingen beschikken over veel uitvoeringsvrijheid en hebben meer budget gekregen om extra medewerkers aan te kunnen nemen. De dienstverlening in kader van de pilot is volledig op stoom sinds
september 2014. Voor deze tweede tussenrapportage is gebruik gemaakt van gegevensbestanden met dienstverlening voor WGA’ers en informatie over uitkeringen en banen van WGA’ers tot en met juni
2015.

De precieze invulling van de pilot verschilt tussen pilotvestigingen. De meeste vestigingen voeren meer klantgesprekken, vergroten de betrokkenheid van jobhunters en bieden workshops aan. De Sonar
administratie van UWV laat een stijging zien in klantgesprekken voor alle vestigingen, en van CTC-testen (in Leeuwarden, Breda en Heerlen).

De volgende ontwikkelingen in de prestaties van pilotvestigingen vinden plaats tijdens de pilot:

  • De uitkeringslasten in de pilotvestigingen nemen toe bij de groep WGA 35-80 en nemen af bij de groep WGA 80-100, in vergelijking met de overige vestigingen.
  • Er is een positieve ontwikkeling in de uitstroom van WGA’ers bij zowel de groep 35-80 als de groep 80-100, in vergelijking met de overige vestigingen.
  • De aantallen WGA’ers die uitstromen richting werk zijn te klein om effecten op uitstroom richting werk waar te nemen.
  • Behoud van de uitkering en meer werk ontwikkelt zich in de groep WGA 35-80 negatief en bij de groep WGA 80-100 positief, in vergelijking met de overige vestigingen.


Het is nog te vroeg om een conclusie te trekken over de effectiviteit van de pilot. De analyses zijn beschrijvend van aard en de observatieperiode is beperkt. In hoeverre de ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening die tijdens de pilot aWGA is ingezet, is onderwerp van de eindrapportage die eind 2016 zal verschijnen.


Categorie: 2016, Lennart Kroon, Robert Scholte, Marloes Lammers, Zorg & Sociale Zekerheid