pagina

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers, tweemeting


Publicatienummer: 2017-40
Auteurs: R. Scholte, L. Kroon, L. Kok & J. Witteman
Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-872-1

27,8 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2016 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 72,2 procent in de marktsector. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een representatieve steekproef van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking in december 2016.


Categorie: 2017, Joost Witteman, Lucy Kok, Robert Scholte, Lennart Kroon, Zorg & Sociale Zekerheid