Op 13 oktober is het rapport “Durf te leren, ga door met meten” door Bas ter Weel aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dit rapport is een eerste aanzet voor het evalueren van systeem- en transitiebeleid. We staan met de evaluatie van dit type beleid aan het begin van een onderzoeksagenda die duidelijkheid moet verschaffen over welke kaders, methoden en technieken adequaat de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid kunnen vaststellen en welke databehoefte daarbij komt kijken. Het rapport is geschreven op verzoek van het ministerie van EZK. Bas ter Weel was voorzitter van de expertcommissie en Michiel Bijlsma en Carl Koopmans waren lid. Samen met Matthijs Janssen en Pieter Jan de Boer van Dialogic hebben Michiel en Bas het rapport geschreven.

Voor SEO Economisch Onderzoek is het verschijnen van het rapport ook in een ander opzicht een mijlpaal. In 2012 verscheen het eindrapport van de expertwerkgroep effectmeting onder leiding van Jules Theeuwes. De commissie bracht Nederlandse evaluatie-experts bij elkaar en adviseerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de vraag op welke wijze en met welke evaluatiemethoden de instrumenten van het Nederlandse innovatiebeleid het best konden worden geëvalueerd. Jules Theeuwes (1944-2012) was directeur van SEO en het huidige rapport bouwt voort op de inzichten van zijn commissie.

Het rapport Durf te leren, ga door met meten is hier te vinden.