Hoeveel vertrouwen hebben Nederlanders in de arbeidsmarkt? En welke veranderingen in dit vertrouwen zijn van tijd tot tijd waarneembaar? Voor het beantwoorden van deze vragen hebben de Intelligence Group en SEO Economisch Onderzoek een arbeidsmarktvertrouwensindex geconstrueerd. Een index die we elk kwartaal actualiseren om de fluctuaties in het vertrouwen in beeld te krijgen. We baseren de index daarom op data die periodiek worden verzameld: het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO). In het AGO worden elk kwartaal rond de vier duizend respondenten ondervraagd over hun arbeidsmarktgedrag. Sinds het eerste kwartaal van 2004 is hierin ook een aantal vragen over het arbeidsmarktvertrouwen opgenomen. In dit rapport gaan we in op de constructie van de arbeidsmarktvertrouwensindex. Daarnaast besteden we aandacht aan de stabiliteit van de index.