Onderzoek
Dit rapport onderzoekt de financiële gevolgen van beleidsvarianten voor de lottovergunning. De achtergrond van deze vraag is dat de Raad van State mogelijk gaat oordelen dat er geen rechtvaardiging is voor het wettelijke monopolie van de lotto. Hierdoor zou een open markt ontstaan voor lottospelen. Dit rapport onderzoekt de financiële effecten van toetreding. Ook is relevant wat er gebeurt als goededoelenloterijen zouden overstappen naar een vergunning voor een lottospel. De belangrijkste knoppen voor het beleid vormen de voorwaarden voor het lottospel, zoals het aantal trekkingen en het percentage voor afdrachten aan goede doelen.

Gebruikte methode
De financiële effecten zijn berekend met een rekenmodel voor de loterijenmarkt dat SEO ook voor andere onderzoeken in deze markt heeft ingezet. Het rekenmodel bepaalt de gevolgen van diverse scenario’s voor de overgang van de goede doelenloterijen naar het lottospel. De gevolgen bestaan uit verandering van de omzet, afdrachten aan goede doelen, prijzengelden en overheidsinkomsten. De veranderingen zijn berekend ten opzichte van de ontwikkeling in een referentiescenario voor de jaren 2020-2024. In het referentiescenario blijft het monopolie voor de lotto bestaan.

Resultaten
Het vervallen van het monopolie op lottospelen leidt in de meeste scenario’s tot een daling van de afdrachten aan goede doelen en een stijging van de prijzen voor spelers. De inkomsten van overheid worden beperkt beïnvloed door het vervallen van het monopolie. Het rapport doet geen uitspraak over de waarschijnlijkheid van de overwogen scenario’s.

Kabinetsbrief over het rapport: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z25519&did=2019D52510