Amsterdam is trekker voor het opstellen van een actieplan jeugdwerkloosheid voor de regio Groot-Amsterdam. De huidige economische crisis treft echter niet alleen traditioneel zwakke groepen, maar strekt zich uit over de gehele breedte van de maatschappij. Het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO) heeft daarom behoefte aan informatie over een ‘vergeten’ groep jongeren: pas afgestudeerden met een HBO- of universitaire opleiding. Gaat deze groep als gevolg van de huidige economische crisis een probleem op de arbeidsmarkt krijgen? En hoe kunnen deze pas afgestudeerden daarop worden voorbereid?