Het onderzoek
UvA-EB ziet de laatste jaren het aantal studenten toenemen voor de track Digital Business, onderdeel van de masteropleiding Business Administration. Om beter aan te sluiten bij de behoeften van het werkveld is UvA-EB voornemens om deze track aan te passen tot een eigenstandige masteropleiding, waarbij er meer vrijheid is om het curriculum aan te passen aan die behoeften en meer de diepte in te gaan. De nieuwe masteropleiding heeft als werknaam Business Information Technology Management en combineert drie kerngebieden: Business, Information systems en Technology. Om in Nederland een nieuwe (hoger onderwijs) opleiding te mogen starten, moet macrodoelmatigheid worden aangetoond. SEO heeft voor UvA-EB deze macrodoelmatigheidstoets gedaan.

Resultaten
Er blijkt een grote arbeidsmarktbehoefte te zijn aan afgestudeerden van de nieuwe opleiding Business Information Technology Management (BITM). Industry leaders hebben zeer veel vraag naar afgestudeerden van de nieuwe opleiding, en de arbeidsmarktintrede van afgestudeerden van verwante opleidingen behoort tot de beste op alle onderzochte indicatoren. Gezien de instroomcijfers van de bestaande track zal er voldoende ruimte zijn voor de nieuwe opleiding wanneer deze de bestaande track zal vervangen. SEO adviseert op basis van het onderzoek positief over de macrodoelmatigheid van de MSc BITM.

Methoden
Het onderzoek richt zich primair op de twee criteria van de macrodoelmatigheidstoets. Via twee sporen (bestaande track, verwante opleidingen) zijn argumenten gegeven voor macrodoelmatigheid op basis van DUO gegevens, CBS Microdata, een enquête onder industry leaders, ROA prognoses en websites van andere universiteiten.