Momenteel zijn er twee concurrenten in de omgeving van Amsterdam die publiek bekostigd internationaal onderwijs aanbieden: AICS en DENISE. De leerlingenaantallen op deze scholen stijgen al jaren waardoor het bestuur van AICS besloten heeft een tweede AICS-vestiging in Amsterdam Zuidoost te starten.

Een prognose op basis van demografische gegevens en de deelname aan publiek bekostigd internationaal onderwijs laat zien dat de stichtingsnormen van een nieuwe internationale school in Amsterdam snel behaald worden. Verschillende ontwikkelingen, zoals de stijging van wachtlijsten van bestaande scholen en de komst van diverse internationale organisaties naar Amsterdam wekken bovendien extra vertrouwen dat een nieuwe school voldoende leerlingen zal trekken.

Expat-ouders vinden het curriculum, de onderwijsvisie, klassengrootte en faciliteiten het belangrijkste bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Een jaarlijkse ouderbijdrage in het primair onderwijs zou niet hoger moeten zijn dan 5 duizend euro volgens de meerderheid van de ouders. Ouders wensen intensief betrokken te zijn bij het onderwijs voor hun kinderen.

De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) heeft het idee om een nieuwe internationale montessorischool in Amsterdam te vestigen. Aan SEO heeft de MSA gevraagd te verkennen of er marktpotentieel is voor een dergelijke nieuwe school en onder welke voorwaarden de nieuwe school een succes kan worden.

De onderzoekers hebben een concurrentieanalyse, een marktprognose en een enquête onder expatouders gebruikt om de conclusies te onderbouwen. Bij de marktprognose is gebruik gemaakt van diverse gevoeligheidsanalyses.