Resultaten
De kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag lijkt op sommige aspecten toegenomen, maar op andere aspecten juist afgenomen. Aan de ene kant zijn er meer brede schooladviezen gegeven en is het verschil in gemiddelde schooladvies tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en leerlingen met hoogopgeleide ouders afgenomen. Aan de andere kant is te zien dat leerlingen met hoogopgeleide ouders vaker een bijstelling ontvangen, vaker een hoger schooladvies hebben ten opzichte van het toetsadvies en vaker doorstromen van havo naar vwo dan leerlingen met laagopgeleide ouders.

In vergelijking met de G4 en de rest van het land lijkt de kansengelijkheid in Den Haag beter gewaarborgd te zijn. Er worden in Den Haag meer brede schooladviezen gegeven en er is relatief veel opstroom in de onderbouw. Ook is er meer doorstroom van havo naar vwo. Het verschil in de doorstroom van vwo naar wo tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en hoogopgeleide ouders is in Den Haag ook relatief klein. In tegenstelling tot de G4 en de rest van het land is de doorstroom van mbo-3 naar mbo-4 en van mbo-4 naar hbo niet gedaald in Den Haag.

Onderzoek
Binnen de gemeente Den Haag is er aandacht voor kansengelijkheid in het onderwijs. In 2017, 2018 en 2019 heeft de gemeente aan SEO gevraagd de situatie voor het Haagse onderwijs in kaart te brengen. De drie publicaties gaven samen een goed beeld van de stand van zaken omtrent de onderwijsstromen in Den Haag, met name in het primair en voortgezet onderwijs. De gemeente Den Haag is benieuwd hoe de kansengelijkheid in het onderwijs zich in het schooljaar 2018-2019 heeft ontwikkeld. Aangezien de data met ongeveer een jaar vertraging beschikbaar zijn, geeft dit onderzoek nog geen inzicht in de gevolgen van de coronacrisis op scholen in Den Haag.

Methode
Aan de basis van de analyses liggen door het CBS beheerde registratiebestanden die binnen de CBS Microdataomgeving gekoppeld zijn. Door diverse bestanden te koppelen ontstaat een integraal beeld van alle onderwijsdeelnemers in Den Haag (en andere gemeenten) voor het schooljaar 2010-2011 tot en met het schooljaar 2018-2019, inclusief diverse kenmerken van deze onderwijsdeelnemers.