SEO Economisch Onderzoek organiseert in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Centraal Planbureau een presentatie over ‘Verschuivingen, concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt’ op woensdag 3 juli 2019 van 14.00 tot 17.00 uur. Centraal staan de resultaten van een economische verkenning door SEO van de definitie en omvang van verschillende vormen van verdringing op de arbeidsmarkt, gevolgd door een presentatie van het CPB/SCP-rapport ‘Verdringing op de arbeidsmarkt, beschrijving en beleving’ en een reflectie op beide studies door het ministerie van SZW. Locatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Apollozaal (zaal B-04.33-45.VZ), Den Haag.

Bekijk het programma

De bijeenkomst is gratis toegankelijk maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.