pagina

Autonome auto's zullen onze mobiliteit ingrijpend veranderen


Autonome auto’s zullen de mobiliteit ingrijpend veranderen. Ze kunnen mensen zonder rijbewijs vervoeren en lege ritten maken, met veel meer autogebruik als gevolg. Overheden moeten hierop inspelen door anders te investeren. Een deel van het openbaar vervoer wordt misschien vervangen door de autonome auto. En op werk- en winkellocaties is minder parkeerruimte nodig.

Lees het gehele artikel op de website van Het Financieele Dagblad.

 

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland.  Daarnaast doet hij veel onderzoek naar verkeer en vervoer. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.


Categorie: actueel