De Rijksoverheid wil Schiphol laten krimpen. SEO heeft samen met andere onderzoeksbureaus een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van dit plan uitgevoerd. Daarbij is ook een ‘milieu- en geluidsvariant’ onderzocht waarin de vliegbelasting stijgt en afhankelijk wordt van de vliegafstand. Ook zijn er dan minder nachtvluchten en is er subsidie voor schone brandstoffen. Dit alternatieve plan blijkt veel beter te zijn voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol. Het totale aantal vluchten kan blijven stijgen, maar het aantal lange afstandsvluchten daalt. Het onderzoek neemt alle effecten voor Nederland mee, zoals reizigers die uitwijken naar luchthavens in het buitenland, gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen, milieueffecten, geluid en het vestigingsklimaat voor bedrijven. De studie is onafhankelijk uitgevoerd, op basis van door het kabinet vastgestelde MKBA-richtlijnen.

Over dit onderzoek verschenen twee artikelen in de Volkskrant:
https://www.volkskrant.nl/binnenland/schiphol-hield-explosief-rapport-over-krimp-luchthaven-onder-de-pet-na-dreigement-klm~b49b2f7d3/

https://www.volkskrant.nl/economie/hogere-vliegtaks-maakt-krimp-schiphol-onnodig-hoeveel-zorgen-moet-klm-zich-nu-maken~bddb0847/

Het rapport staat hier.