pagina

Second opinion MKBA Holwerd aan Zee


Publicatienummer: 2015-10
Auteur:
C. Koopmans
Opdrachtgever:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-836-3

Het dorp Holwerd in Noord-Friesland heeft het plan Holwerd aan Zee ontwikkeld, waarin Holwerd een open waterverbinding met de Waddenzee krijgt om het toerisme te bevorderen. Dit zou tevens baggerkosten besparen in de Waddenzee. Witteveen+Bos heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van dit plan. SEO heeft bij deze MKBA een second opinion opgesteld.

De belangrijkste conclusies van de second opinion zijn:

  • De MKBA is op hoofdlijnen adequaat uitgevoerd;
  • Een probleemanalyse en alternatieven voor Holwerd aan Zee ontbreken. De presentatie van de MKBA is wat ongelukkig;
  • Het plan Holwerd aan Zee heeft mogelijk een maatschappelijke meerwaarde, maar of dat zo is blijkt nog niet uit de MKBA. Nader onderzoek is nodig naar baggervolumes, baggerprijzen, leefbaarheidsbaten en de wensen van recreanten.

Categorie: 2016, Carl Koopmans