Discussion papers

18.09.2017Influencing Air Connectivity Outcomes

Connectivity growth decreases travel costs for consumers and businesses and facilitates global contacts and trade. This paper discusses how governments can influence connectivity outcomes.lees meer

15.08.2017Long term effects of active labour market policies

Re-integration programs have a long-lasting and positive impact on the probability of employment. Only placement services and short-term training courses are cost-effective.lees meer

10.05.2017The optimal regulatory framework for the EU gas market

Deze paper bespreekt hoe je het optimale 'regulatory framework' voor de EU natuurlijke gas markt kunt bepalen en hoe zo'n framework eruit zou zien.lees meer

18.01.2017Market stimulation of new airline routes

Introduction of new air service often leads to a strong increase in passengers travelling on this route. This paper provides empirical estimates for the level of this “market stimulation”. lees meer

31.12.2016Fare differences between Gulf carriers and incumbents

In this paper we investigated whether the incumbent carriers are still able to compete with the Gulf carriers on price. lees meer

31.12.2016Determinants of Dutch Export Destinations: The Role of Experience and Spillover Effects

This paper reports evidence of positive experience and spillover effects in the export destinations of Dutch firms over the period 2009-2014.lees meer

29.11.2016Beoordeling strategische verkenning luchthaven Eelde

De meest recente vervoersprognose voor Groningen Airport Eelde is overschat. Daardoor valt het MKBA-saldo van voorgestelde investeringen mogelijk negatief uit.lees meer

30.12.2015The Price of Oil Dependency: Dutch Disease in Russian Regions

This paper investigates the extent to which Russia and its oil-dependent regions suffer from Dutch Disease. It finds that oil dependency carries a price.lees meer

30.12.2015Reforming Economic Institutions in Transition Economies: What Determines the Speed of Reform?

Central and Eastern European countries have reformed faster than the former Soviet Union. This can be explained by cultural-religious history, the length of time under socialism, and lack of natural resources.lees meer

04.09.2015Opties voor verdere decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten

Gemeenten hebben weinig vrijheid en eigen inkomsten bij het beleid dat ze uitvoeren. Dat zorgt voor financiële problemen en een democratisch tekort. Er is veel meer decentralisatie mogelijk. Deze paper verkent de mogelijkheden.lees meer

09.04.2015Weglek van bètatechnisch potentieel

In 2007 stroomden zo’n 30 duizend bètatechnisch opgeleiden uit het onderwijs. Bijna de helft van de werkzame bètatechnisch opgeleiden lekt weg naar niet-technische bedrijven in andere sectoren.lees meer

08.01.2015Network quality and catchment area analysis in the air cargo industry

Deze paper beschrijft de ontwikkeling van een connectiviteitsmodel voor luchtvracht: NetCargo. Het model is gebaseerd op het NetScan-connectiviteitsmodel, dat is aangepast zodat het de eigenschappen van de luchtvrachtmarkt goed...lees meer

07.01.2015The effects of the Dutch museum pass on museum visits and museum revenues

Deze paper onderzoekt het effect van de Museumkaart op het museumbezoek van deelnemende musea. Daarnaast kijkt het naar de financiële opbrengsten van de Museumkaart voor musea.lees meer

07.01.2015Did the recent unemployment boom in the Netherlands affect crime rates?

De economische crisis zorgde voor een forse toename in werkloosheidscijfers. Wat waren de gevolgen van deze toename voor verschillende vormen van criminaliteit?lees meer

12.08.2014Demografie en economische groei

De wereldwijde inkomensongelijkheid is de afgelopen decennia goed gedocumenteerd. Maar welke trends zijn te verwachten voor de toekomst? lees meer

30.07.2014Physicians response to payment changes

Dit paper onderzoekt de invloed van financiële prikkels voor artsen op het gebruik van gezondheidszorg.lees meer

14.05.2014Buitendienst of buiten dienst

Over maatschappelijke kosten en baten van economische diplomatie.lees meer

24.02.2014De ronde van Eindhoven

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur heeft de gemeente Eindhoven aan SEO gevraagd met een frisse economische blik naar de stad te kijken en aan te geven waar beleidsmatige uitdagingen en kansen liggen. lees meer

13.02.2014Pass-through of Airline Cost Changes – What Does Economic Research Say?

Position paper van Carl Koopmans en Rogier Lieshout over de 'pass-through' van kostenstijgingen in de luchtvaart.lees meer

06.11.2013Twee notities voor de algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse

Deze discussion paper bevat twee notities over aspecten van de algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse die extra aandacht verdienen. lees meer

 Projecten  > Discussion papers