De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is een garantie van de staat op maximaal 80 procent van de financiering van de bouw van een schip. De regeling is in 2013 ingevoerd. Werven hebben weinig gebruik gemaakt van de GSF. Van de honderden gebouwde schepen is bij slechts acht schepen een aanvraag ingediend. Er zijn vijf aanvragen toegewezen. De belangrijkste reden is dat, mits de ‘nafinaciering’ bij de klant (reder) is geregeld, banken ook bereid zijn om de bouw te financieren.

SEO beveelt aan om bij toekomstige regelingen scherper af te wegen wat het probleem is dat wordt opgelost en wat de behoefte is. Als een sector aangeeft dat een behoefte bestaat, is dat een indicatie maar geen bewijs dat een regeling gebruikt zal worden. Ook bij toekomstige maatregelen is van belang wat de meerwaarde is ten opzichte van bestaande regelingen. Er bestaan vele subsidie- en garantieregelingen die een groot aantal activiteiten van bedrijven ‘afdekken’. Nieuwe maatregelen hebben dan niet altijd extra nut.