GroenLinks en het Ministerie van BZK hebben elk een voorstel voor aanpassing van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gedaan. In het voorstel van GroenLinks komt er onder meer een Informatiecommissaris, vallen meer organisaties onder de Wob en wordt overheidsinformatie actief openbaar gemaakt. Het voorstel van het ministerie van BZK maakt het onder meer mogelijk om Wob-verzoeken te weigeren als er sprake is van misbruik. Daarnaast is een ‘derde variant’ onderzocht, waarin sommige onderdelen van het GroenLinks voorstel zijn opgenomen.

De onderzochte wijzigingen van GroenLinks leiden voor de overheid tot kosten in de orde van grootte van € 50 tot 100 miljoen per jaar, vooral doordat zorg en onderwijs geheel onder de Wob gaan vallen. Er zijn echter ook besparingen mogelijk, bijvoorbeeld als de overheid door meer transparantie zuiniger wordt met uitgaven. Belangrijke onderdelen van het voorstel van BZK leiden tot besparingen van € 0 tot 20 miljoen per jaar, maar kunnen daarnaast extra kosten uitlokken. De ‘derde variant’ leidt tot kosten van € 5 à  10 miljoen per jaar, maar mogelijk ook tot meer zuinigheid bij de overheid.