SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt zes maal een quickscan gepubliceerd. De zes quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Deze vierde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind augustus 2016) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de werkgeverstevredenheid en het aanvraagproces binnen de plannen.

In de eerste twee tranches zijn 76 sectorplannen in uitvoering met een beoogd aantal deelnemers van in totaal 382.231 personen. In totaal is € 325 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 716 miljoen. Van de 382.231 geplande deelnemers zijn er tot nog toe 268.413 gerealiseerd. In de nieuwe derde tranche zijn 26 sectorplannen in uitvoering. Hierin wordt beoogd om 18.588 trajecten aan gericht op een overgang naar nieuw werk aan te bieden. In totaal is € 65 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 65 miljoen. Van de 18.588 geplande trajecten zijn er tot nog toe 3.503 gestart. Deze quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen en de voortgang daarvan.