Luchtvaart

Het luchtvaartcluster van SEO Economisch Onderzoek is het meest toonaangevende adviesbureau van Nederland op luchtvaarteconomisch gebied. Naast projecten in Nederland, is het cluster ook een belangrijke speler op de internationale markt.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Zij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen op het gebied van luchtvaart en verzorgen colleges, opleidingen en trainingen.

Connectiviteitsstudies

Hoe beter een luchthaven verbonden is met de rest van de wereld, hoe aantrekkelijker de omliggende regio is voor bedrijven om zich te vestigen en voor toeristen om te bezoeken. Het belang van een goede verbondenheid voor de economie neemt alleen maar toe in een globaliserende wereld. Vanwege dit economische belang krijgt connectiviteit ook een steeds prominentere rol in beleidsdiscussies.

Met ons unieke NetScan connectiviteitsmodel bieden we inzicht in de mate waarin luchthavens verbonden zijn met de rest van de wereld en welke luchtvaartmaatschappijen verantwoordelijk zijn voor deze verbindingen. Hoe goed is het aangeboden overstapproduct voor transferpassagiers en welke luchthavens bieden de meeste doorverbindingen? Onze connectiviteitsanalyses brengen concurrentieverhoudingen in beeld en leggen tegelijkertijd de sterktes en zwaktes van luchtvaartnetwerken bloot.

SEO voert jaarlijks de Monitor Netwerkkwaliteit en Staatsgaranties uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin wordt de connectiviteit van Schiphol vergeleken met die van concurrerende (overstap)luchthavens in Europa en daarbuiten. Tevens publiceren we jaarlijks met ACI EUROPE het Airport Industry Connectivity Report. Daarin wordt de connectiviteit van alle Europese luchthavens die aangesloten zijn bij ACI gemonitord. Daarnaast voeren we voor buitenlandse overheden en luchthavens ook gedetailleerde connectiviteitsanalyses uit.

(Economische) impact studies (MKBA)

Wat zijn de maatschappelijke effecten van kostenverhogende maatregelen (zoals extra belastingen), liberalisering, consolidatie en capaciteitsrestricties op de luchtvaart? Veranderingen in kostenniveaus, luchtvaartnetwerken en luchthavencapaciteit beïnvloeden de vraag naar luchtvaart. Deze vraagreacties modelleert SEO met de unieke NetCost (passage) en NetCargo (vracht) keuzemodellen. Vraagreacties vertalen zich in economische effecten en effecten op de leefomgeving. De verschillende effecten kunnen tegen elkaar worden afgewogen door ze zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Hiervoor past SEO de methodiek van de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) toe.

SEO heeft meerdere studies gedaan naar de maatschappelijke en economische effecten van uitbreidingen in luchthavencapaciteit, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Daarnaast deed SEO onderzoek naar de effecten van de invoering van vliegbelastingen in Nederland en Ierland.  In opdracht van IATA becijferde SEO de maatschappelijke effecten van Single European Sky (SES) en van luchthavenbelastingen in Latijns Amerika.

Vervoersprognoses
Voor het nemen van goed getimede beleids- of investeringsbeslissingen is het van belang inzicht te hebben in de toekomstige vervoersontwikkeling op een luchthaven. Door de vervoersprognose af te zetten tegen de beschikbare capaciteit, krijgt u een beeld van het moment waarop capaciteitsproblemen op een luchthaven ontstaan.
Ons prognosemodel houdt niet alleen rekening met economische en demografische ontwikkelingen, maar ook met (kosten)ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Het model onderscheidt verschillende luchtvaartmarkten, luchtvaartmaatschappijen en type passagiers (zakelijk en niet-zakelijk en inkomend en uitgaand). Hiermee krijgt u een gedetailleerd beeld van de ontwikkeling van verschillende typen vervoer op een luchthaven. Aan de prognoses kunnen ook emissies worden gekoppeld.
Het model is succesvol ingezet voor luchthavens ten behoeve van hun lange termijn masterplanning. Daarnaast levert ons prognosemodel input voor impact studies, waarbij de effecten zich over langere termijn voordoen.

Benchmarken van luchthavengelden en overheidsheffingen

De aantrekkelijkheid van een luchthaven voor luchtvaartmaatschappijen en passagiers wordt onder andere bepaald door het kostenniveau van de luchthaven. SEO heeft een methodiek ontwikkeld waarmee de hoogte van de havengelden en overheidsheffingen van luchthavens met elkaar kunnen worden vergeleken. Hiermee krijgt u inzicht in de kostenniveaus op verschillende luchthavens.
SEO voert jaarlijks de Benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen uit voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Analyse van verzorgingsgebieden van luchthavens
De omvang van het verzorgingsgebied (catchment area) van een luchthaven bepaalt voor een belangrijk deel de potentie voor nieuwe verbindingen. Onze unieke Airport Catchment Area Database (ACAD) biedt inzicht in de bevolkingsomvang en de economische kracht in een bepaalde straal rondom elke Europese luchthaven. Hiermee kan de sterkte van de verzorgingsgebieden van verschillende luchthavens worden vergeleken.

Voor luchtvaartmaatschappijen is inzicht in de catchment areas cruciaal voor het inschatten van de marktvraag op een nieuwe route. Luchthavens kunnen informatie over hun catchment area gebruiken in de marketing richting luchtvaartmaatschappijen.

SEO biedt catchment areadata aan, maar doet desgewenst ook analyses van het marktpotentieel van nieuwe routes. Tevens biedt SEO inzicht in de concurrentie tussen luchthavens door de overlap van hun catchment areas in beeld te brengen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Rogier Lieshout of Joost Zuidberg.

Rogier Lieshout
Hoofd Luchtvaart

r.lieshout@seo.nl / 020 525 1672


Rogier Lieshout is hoofd van het cluster Luchtvaart. Rogier heeft ruim 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek op het gebied van luchtvaart. Hij is tevens directeur van Airneth, het wereldwijde wetenschappelijke kennisnetwerk voor de luchtvaart. Airneth stimuleert de uitwisseling van kennis tussen de wetenschap en het beleid door het organiseren van seminars en workshops over relevante onderwerpen. lees verder >

Joost Zuidberg
Senior onderzoeker

j.zuidberg@seo.nl / 020 525 1659


Joost Zuidberg is senior onderzoeker bij SEO. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek in de luchtvaartsector. Hij is daarmee uitstekend op de hoogte van alle recente luchtvaarteconomische ontwikkelingen. Joost is gespecialiseerd in het analyseren van luchtvaartnetwerken, het benchmarken van luchthavengelden, de ontwikkeling van low-cost carriernetwerken en de financiële huishouding van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. lees verder >

Bron afbeelding: Unsplash (Jordan Sanchez)

 Onze expertise  > Luchtvaart