Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken heeft Koen van der Ven een artikel geschreven naar aanleiding van het onderzoek naar de overgang onderwijs-arbeidsmarkt van mbo-gediplomeerden met een migratieachtergrond.

Het artikel gaat in op de aanpakken die er in het veld zijn om de invloed van arbeidsmarktdiscriminatie te verminderen.

Bent u benieuwd naar de resultaten? Neem dan contact op met Koen.