De huidige griepgolf duurt al 13 weken. Het aantal mensen dat zich met griep bij de huisarts heeft gemeld is de helft groter als in een gemiddelde winter. Een op de tien tot een op de 30 mensen met griep gaat naar de huisarts. Op basis hiervan schat SEO’s onderzoeksdirecteur Carl Koopmans dat ziekteverzuim door de griepgolf tot nu toe 1 tot 5 miljard euro aan productie heeft gekost. De kosten van ziekenhuisopnames door griep zijn veel lager: in een gemiddelde winter 30 tot 60 miljoen euro. Productieverlies leidt tot lagere winsten en mogelijk ook tot minder loonstijging.