Resultaten
Uit onze second opinion blijkt dat uit de eerdere studie uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Veiligheidsbranche (NVB) er geen onderbouwing volgt voor het al dan niet bestaan van verschillen tussen de VBe NL leden en NVB leden. De in de die studie gebruikte onderzoeksmethoden zijn gevoelig voor meetfouten en bovenal niet geschikt om uitspraken te doen over de mate waarin VBe NL en NVB leden van elkaar verschillen daar waar het de bedrijfswerkzaamheden en de organisatie van de arbeid betreft. Buiten deze bezwaren leidt onze analyse van de in de eerdere studie verzamelde data over bedrijfswerkzaamheden tevens tot de conclusie dat de leden van beide brancheverenigingen statistisch significant van elkaar verschillen in de bedrijfswerkzaamheden die zij uitvoeren. De telefonische steekproef welke in de eerdere studie is gebruikt voor het onderzoek naar verschillen in de organisatie van arbeid is klein, niet representatief en bevat geen VBe NL leden, waardoor een vergelijk tussen beide brancheverenigingen niet mogelijk is.

Bestanden