Op 21 mei jl. heeft Bas ter Weel met een groep ondernemers in Noord-Holland gesproken over de toenemende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Op basis van een analyse van vraag en aanbod, de oplopende vacaturegraad en de veranderende wensen van werkenden en werkgevers is gediscussieerd over mogelijke knelpunten en oplossingen. Het lijkt erop dat een behoorlijk potentieel nog onbenut blijft en dat de match tussen vraag en aanbod beter is dan tien jaar geleden. Waarom hebben werkgevers dan toch zo veel moeite om geschikte werknemers te vinden?

Klik hier voor meer informatie over het seminar.