De zwaardere maatregelen die op de escalatieladder van het kabinet staan zijn niet veel slechter voor de economie dan de maatregelen die nu gelden. De extra maatregelen gaan vooral over de privésfeer, zoal het aantal mensen dat elkaar mag ontmoeten. De sectoren die worden gesloten zoals pretparken en musea, zijn relatief klein. Maar er kunnen later nog maatregelen volgen die wel een grote impact hebben. En angst voor het virus kan ook los van overheidsmaatregelen de economie schaden.

Luister het hele interview op BNR Nieuwsradio.

Carl Koopmans is onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek. Hij is tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit. Carl specialiseert zich in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA); op dit terrein is hij één van de grootste deskundigen in Nederland. Daarnaast doet hij veel onderzoek naar verkeer en vervoer. Meer informatie is te lezen in zijn volledige profiel.