introductie

Luchtvaart

De economische vraagstukken met betrekking tot de dynamische luchtvaart- en luchthavensector en de daarbij betrokken partijen vergen een brede expertise op het gebied van economie, econometrie en operations research, een diepgaande kennis van de sector en inzicht in beleidsvraagstukken op dit gebied een brede internationale oriëntatie. En -last but not least- gevoel voor verhoudingen tussen de partijen in de sector.
 
De combinatie van deze kennis en vaardigheden maakt het luchtvaartcluster van SEO tot een unieke nationale en internationale spil op dit terrein van economisch onderzoek. Het luchtvaartcluster van SEO is een geregistreerd ICAO service supplier.

Het cluster Luchtvaart staat internationaal ook bekend als SEO Aviation Economics. Voor meer informatie over ons onderzoek, onze tools en publicaties, zie de website van SEO Aviation Economics.

 introductie