Hoe staat het er voor met de economie in Nederland?

SEO directeur Bas ter Weel wordt geïnterviewd door Paul van Liempt voor het programma Voor de Ommekeer.
Bekijk het interview

Keuzes in sociale zekerheid

Met subsidie van Instituut Gak heeft een denktank, met SEO als secretariaat, in een aantal sessies scenario’s voor meer arbeidsvormneutrale sociale zekerheid ontwikkeld met differentiatie naar arbeidsvormneutraliteit en keuzevrijheid. Ieder scenario levert verschillende beleidsopties op ten aanzien van het verzekeren van de risico’s van ziekte, arbeidsongeschiktheid en langleven. Lees meer

Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

SEO heeft de fiscale eigenwoning regeling geëvalueerd. De evaluatie is naar de Tweede Kamer gestuurd als input voor een volgend kabinet. Lees het rapport en het artikel in het FD

Minister Hoekstra gebruikt analyse SEO voor nieuw beleidskader

In het nieuwe beleidskader voor de financiering en het beheer van de staatsschuld is een aantal aanbevelingen van SEO overgenomen. Lees meer

SEO Economisch Onderzoek

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast economisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam en beschikt over ruime expertise op tal van markten. We zijn sterk in kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan ook eens een kijkje bij onze recente projecten.

SEO Economisch Opleiden

SEO Economisch Opleiden verzorgt op maat gemaakte cursussen voor bedrijven en overheden. Het is mogelijk om in overleg een op maat gemaakte cursus te ontwikkelen voor een specifieke groep medewerkers van uw organisatie. De cursussen worden gegeven door ervaren docenten en hoogleraren.

SEO Economisch Optreden

SEO Economisch Optreden verzorgt lezingen en presentaties voor uw congres of seminar. Sprekers van SEO hebben altijd een goed onderbouwd inhoudelijk verhaal dat ze afstemmen op het publiek in de zaal. Het wordt steeds sprankelend gebracht, met passie voor economie en plezier in het overbrengen van economische inzichten.

SEO Economisch Ondersteunen

SEO Economisch Ondersteunen biedt de mogelijkheid om SEO-medewerkers op tijdelijke basis in te huren om specifieke expertise te leveren. Een andere mogelijkheid is dat een opdrachtgever tijdelijk behoefte heeft aan detachering vanwege pieken in onderzoekswerkbelasting of ter vervanging van een medewerker.