Team

Wouter Vermeulen

Wouter Vermeulen is sinds 1 september 2020 senior projectleider in het cluster Zorg en Sociale Zekerheid. Vanuit een sterke wetenschappelijke achtergrond heeft hij ruime ervaring met beleidsrelevant empirisch onderzoek op uiteenlopende terreinen.

Wouter werkte bijna twintig jaar in verschillende functies voor het Centraal Planbureau. Als programmaleider Zorg was hij betrokken bij ramingen en de doorrekening van beleidsmaatregelen op budgettaire effecten. Als programmaleider Decentrale overheden heeft hij zich ondermeer beziggehouden met de financiële verhoudingen en met gemeentelijk beleid in het sociaal domein. Zo onderzocht hij het effect van wijkteams op het gebruik van begeleiding en dagbesteding, decentralisatie van de bekostiging van beschermd wonen en de sturende werking van de integratie-uitkering Wmo op het gebruik van huishoudelijke verzorging. Ook de samenhang in het gebruik zorg en werk- en inkomensondersteuning was een belangrijk thema binnen dit programma. Voor de OESO deed Wouter onderzoek naar de relatie tussen decentrale bekostiging van onderwijs en ongelijkheid in onderwijsuitkomsten. Verder heeft hij uitgebreide expertise op het terrein van stedelijke economie en deed hij onderzoek naar de arbeidsmarktintegratie van vergunninghouders.

Naast zijn loopbaan bij het CPB was Wouter als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar hij eerder promoveerde op een proefschrift over woningaanbod en regionale arbeidsmarkten, en was hij geaffilieerd aan het Spatial Economics Research Centre van de London School of Economics. Hij publiceerde in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften, zoals Economic Journal, Journal of Economic Geography, Regional Science and Urban Economics, Economica en International Tax and Public Finance.

Wilt u weten wat Wouter voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

w.vermeulen@seo.nl

020 525 1659