SEO en Ecorys hebben een werkwijzer opgesteld voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van beleidsmaatregelen op het gebied van Justitie en Veiligheid. Een volledige maatschappelijke kosten-batenanalyse is voor Justitie- en Veiligheidsbeleid vaak (nog) niet mogelijk, maar een ‘maatschappelijke kosten-batenanalyse als denkkader’ wel.