Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Schiphol: krimpen of verduurzamen?

Milieu- en geluidmaatregelen, waaronder een hogere vliegbelasting, zijn veel beter voor de brede welvaart dan krimp van Schiphol.

Luchtvaart Duurzaamheid Kosten-batenanalyse

2023-27

Rapport

Utrechtse NEx (2023)

Wat weten we over de toekomstbestendigheid van het Utrechtse bedrijfsleven?

Sociale ongelijkheid Duurzaamheid Energie

2024-12

Rapport

Beleidstheorie LEV

SEO stelt een beleidstheorie op voor het kader lichte elektrische voertuigen.

Duurzaamheid Innovatie

2022-40

Rapport

Nieuwe Economie Index: NEx-24

Met de Nieuwe Economie Index 2024 (NEx-24) geeft MVO Nederland voor de vijfde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. De NEx-24 stijgt naar 17,5 procent, maar de groei is opnieuw lager dan voorgaande jaren.

Sociale ongelijkheid Duurzaamheid Klimaat Energie

2024-01

Rapport

Arbeidsmarktkrapte batterijsector

Door de energietransitie is er een groeiende behoefte aan batterijen. De innovatieve Nederlandse batterijsector kan hieraan bijdragen, maar arbeidsmarktkrapte vormt een rem op de groei van de sector. Dit rapport schat de krapte in en biedt oplossingsrichtingen.

Arbeidsmarkt Duurzaamheid Energie

2023-61

Rapport

Duurzamer door digitalisering

Digitalisering en emissies is een tweesnijdend zwaard. Enerzijds leidt de groei van de digitale sector tot meer uitstoot, anderzijds dragen digitale technologieën bij aan emissiereductie en energiebesparing. Dit rapport gaat in op de rol op de potentie van digitalisering om bij te dragen aan emissiereductie en de stappen die de overheid kan nemen.

Duurzaamheid

2023-93

Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023

SEO beoordeelt de klimaatplannen van zeven financiële instellingen.

Duurzaamheid Corporate Governance Energie

2023-109

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

Duurzaamheid Arbeidsmarkt Energie Innovatie

2023-131

Rapport

Nederlandse Innovatie Monitor 2023: Oververhitting in het Nederlandse Innovatielandschap

De Nederlandse Innovatie Monitor 2023 schetst de stand van zaken op het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Veel bedrijven hebben last van de verhitting op onder andere de arbeids- en grondstoffenmarkt en van de gestegen energieprijzen. Innovatieve activiteiten en duurzaamheidsambities komen daardoor onder druk te staan. Tegelijkertijd vormen cybercriminaliteit en digitale spionage groeiende bedreigingen.

Innovatie Duurzaamheid

2023-95

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

Duurzaamheid Energie

2023-79